Lancering!


We’re off! Tijdens Nederlands 1e hackaton e-logistiek in het Launch Cafe te Groningen, heeft Dubistr haar eerste vlucht genomen . Zoals het een echte hackaton betaamt, waren de schetsen en ideeën die op vrijdag op bierviltjes en post-it notes waren gezet, op zaterdag al gevat in een eerste proof-of-concept voor android devices.  Eén van de doelen van onze live-testcase was het ontmoeten van en werken met creatief en inspirerend talent (link naar eerdere blogpost). En of we die tijdens de lancering van Dubistr hebben ontmoet.

Zeg eens hoi tegen Frank, Vincent, Gabe en Stefan (niet op de foto).

brainstorm vrijdag

Zij schoven na de case pitches en party-pizza’s op de kick-off bij me aan en samen doken we vol enthousiasme op het Dubistr-idee. Binnen no-time hing er een work-flow vol fijne ideeën. En niet onbelangrijk, er was snel overeenstemming over de open insteek van deze beoogde consument gedreven applicatie. Contracten, concurrentiekrachten, informatiestromen en andere verhoudingen in de e-commerce keten werden overzichtelijk schematisch geduid. Daar wilden we met Dubistr, in ieder geval in een eerste fase, zoveel mogelijk wegblijven.

Dat schema diende als basis voor het doel om te werken aan een applicatie die P2P communicatie moest stroomlijnen tussen de ‘mens’ pakketbezorger en de ‘mens’ ontvanger, ook wel de bezorgee of ontvangert genoemd 🙂 (credits voor Vincent). Geïnspireerd door andere gebruiksvriendelijke apps die voor verbinding tussen mens en beschikbare producten of mobiliteit (Uber) zorgen, kwamen we uit op een app die de bezorger in staat stelt zijn naderende komst in een wijk of dorp aan te kondigen bij zijn op de Dubistr-app aangesloten ‘bezorgees/ontvangerts’.  Bij niet-thuis moet de database achter Dubistr vervolgens voorzien in een persoonlijke prioritering van alternatieve afleveropties, indien mogelijk met een snelle bevestiging door de consument.

De work-flow werd verder gevuld; wat zou ‘awesome’ zijn om op zondag klaar te hebben en wat zouden ‘nice-to-haves’ zijn. Restte ons op vrijdag alleen nog om voorzichtig, maar gedegen en gezellig een paar biertjes te klinken op de geboorte van Dubistr.

workflow

Op zaterdag begon het programmeren. Gestelde doel was om ’s middags een eerste proof-of-concept live te hebben die met winkelend publiek in Groningen getest kon worden. Belangrijkste vraag daarin: welke informatie zou u als consument wel en niet opgeven aan een app? Die zoektocht naar de grenzen van het wenselijke en gewenste in termen van privacy van de consument was één van de rode draden. En dat allemaal rondom die ene vraag van de bezorger: Ben je er? (Bistr? in het Gronings) en wat moet er met je pakketje gebeuren in het geval ‘Dubistr Nait’ (je bent er niet in inderdaad..het Gronings)?

Deze speerpunten werden vertaald naar een eerste proof-of-concept die rond 17:00 draaide op mijn Android tablet. Helaas was dat ook meteen het staartje van een zonnige dag shop-in-shop-uit-sleuren van winkelend Gronings publiek. We hebben dus slechts een enkeling kunnen meenemen in het Dubistr-proces en de vraag kunnen stellen of zij een dergelijke app handig vonden en zouden downloaden en gebruiken. Hoe miniem ook, dat leverde al meteen interessante feedback op.

test op straattest

Op zondag hebben we onze eerste stappen gepresenteerd aan de overige hackers in het Launch Cafe. Ook dat leverde weer veel mooie opmerkingen, kritische noten en punten voor verbetering op.

vincent presentatie

En nu? Nu gaan we verder werken aan Dubistr. Frank, Vincent, Gabe en Stefan hebben allemaal de intentie uitgesproken dit in eerste instantie als leuk hobby-project samen op te pakken. Dus dat gaan we doen. Jouw ideeën zijn daarbij uiteraard van harte welkom! Je bent welkom in het hoge, maar mooie Noorden, maar het mag ook via ons contactformulier, klik hier.